« Back to all Headhunters in Scandinavia

Getting in touch

Svensk Chefsrekrytering

Borgmästargränd 3

55320 Jönköping

Sweden

+46 (0)104500350

Svensk Chefsrekrytering

  • Active since 2007
  • Number of employees unknown

Svensk Chefsrekrytering -vårt signum är BÄST MATCHANDE KANDIDATER

Genom att leverera de bäst matchande cheferna utvecklar vi företag och individer. Vårt unika koncept och skickliga experter säkerställer att klienterna får en trygg och säker investering i sin rekrytering.

Vi är specialister på Chefsrekrytering, Executive Search, Headhunting och Styrelserekrytering. Vi arbetar även med Second Opinion och Specialistrekrytering.

Våra uppdragsgivare representerar allt, från de största till de minsta verksamheterna.

Svensk Chefsrekryterings konsulter har en bred strategisk chefserfarenhet och ställer de detaljerade och avgörande frågorna om verksamheten och tjänsten. Det ger oss den korrekta bilden på verksamheten, tjänstens innehåll och vad som krävs av kandidaten. Med detta som underlag börjar vi söka efter matchande kandidater i olika kanaler, databaser och nätverk.

På samma som vi tar fram tydliga underlag om verksamheten och tjänsten så tar vi fram tydliga underlag på vad kandidaterna verkligen erbjuder.

Svensk Chefsrekrytering is located in: